BOTAŞ'ın Türk Akımı Kara Kısmı-II Doğal Gaz Boru Hattı projesi ÇED raporu nihai kabul edildi

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 16:10

 

BOTAŞ'ın Türk Akımı Kara Kısmı-II Doğal Gaz Boru Hattı projesi
ÇED raporu nihai kabul edildi.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün
internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"TEKİRDAĞ İli SARAY, ilcesinde BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL
TAŞIMA A.Ş.tarafından yapılması planlanan TÜRK AKIMI KARA KISMI-II
DOĞAL GAZ BORU HATTI projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli
verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli
bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak
üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün
görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu
görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında
rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar
yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden
toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş
ve öneriler için bu süreç içerisinde TEKİRDAĞ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat
edebilir."

http://ced.csb.gov.tr/tekirdag-ili-saray---ilcesinde--duyuru-364966

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey