***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 15:34

 

***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 2.713 58.728 25.547 136.988 136.988
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
1.683 1.683 1.683
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
1.683 1.683 1.683
Yeni Bakiye
50.000 2.713 58.728 1.683 25.547 138.671 138.671
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
46.931 46.931 46.931
Kar Dağıtımı
25.547 -25.547
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
25.547 -25.547
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.713 84.275 1.683 46.931 185.602 185.602


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
960.454 578.797 1.539.251
GARANTİ VE KEFALETLER
1 933.687 552.045 1.485.732
Teminat Mektupları
933.687 552.045 1.485.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
43 0 43
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
534 0 534
Diğer Teminat Mektupları
933.110 552.045 1.485.155
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 26.767 26.752 53.519
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.767 26.752 53.519
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
26.767 26.752 53.519
Swap Para Alım İşlemleri
0 25.362 25.362
Swap Para Satım İşlemleri
26.767 1.390 28.157
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.727.378 2.775.330 7.502.708
EMANET KIYMETLER
2.212 0 2.212
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.051 0 2.051
Tahsile Alınan Ticari Senetler
161 0 161
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
679.508 77.473 756.981
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
185.168 70.101 255.269
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
129.820 0 129.820
Diğer Rehinli Kıymetler
364.520 7.372 371.892
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.045.658 2.697.857 6.743.515
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.687.832 3.354.127 9.041.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.931
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 41.738 18.104
Kredilerden Alınan Faizler
41.425 17.932
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
209 75
Bankalardan Alınan Faizler
60 53
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
44 44
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
44 44
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -6.752 -2.343
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.847 -1.237
Diğer Faiz Giderleri
12 -3.905 -1.106
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
34.986 15.761
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.411 4.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.899 5.060
Gayri Nakdi Kredilerden
11.493 4.779
Diğer
406 281
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-488 -203
Gayri Nakdi Kredilere
-150 -51
Diğer
-338 -152
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -5.359 -1.690
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -5.063 -1.684
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
176 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
21.014 11.592
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-26.253 -13.276
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 27.755 352
FAALİYET BRÜT KÂRI
63.730 17.596
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -377 -217
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -6.680 -1.120
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
56.673 16.259
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 56.673 16.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -9.742 -3.555
Cari Vergi Karşılığı
-10.060 -4.021
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-302 -32
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
620 498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 46.931 12.704
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 46.931 12.704
Grubun Karı (Zararı)
46.931 12.704
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar Zarar 0,93860000 0,25410000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.593 49.808 57.401
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 6.158 37.435 43.593
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
582 11.493 12.075
Bankalar
4 5.576 25.942 31.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 1.517 0 1.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
12.364 12.364
Devlet Borçlanma Senetleri
12.364 12.364
Türev Finansal Varlıklar
2 9 9
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9 9
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-82 -82
KREDİLER (Net)
240.004 24.929 264.933
Krediler
5 241.489 24.929 266.418
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
241.489 24.929 266.418
Donuk Alacaklar
3.929 3.929
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.414 -5.414
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.574 -1.574
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-10 -10
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.830 -3.830
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13 249 249
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 214 214
Diğer
214 214
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 1.093 1.093
DİĞER AKTİFLER
17 2.886 11.012 13.898
VARLIKLAR TOPLAMI
252.039 85.749 337.788
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
3 11.398 11.398
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
22.105 22.105
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
Bonolar
0
FONLAR
9.150 97.372 106.522
Müstakrizlerin Fonları
9.150 97.372 106.522
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 2.702 2.702
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.702 2.702
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
7 926 926
Çalışan Hakları Karşılığı
626 626
Diğer Karşılıklar
300 300
CARİ VERGİ BORCU
8 4.823 4.823
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 3.710 3.710
ÖZKAYNAKLAR
11 185.602 185.602
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
2.713 2.713
Diğer Sermaye Yedekleri
2.713 2.713
Kar Yedekleri
84.275 84.275
Yasal Yedekler
5.918 5.918
Olağanüstü Yedekler
78.050 78.050
Diğer Kar Yedekleri