***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 15:07

 

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2018 - 30.09.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2018 - 30.09.2018
Değişikliğin Nedeni
01.01.2018 - 30.09.2018 kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna sehven cari dönem 3 aylık ve önceki dönem 3 aylık finansal performans kolonlarının eklenmemesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net dönem karı veya zararına etkisi yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 26/10/2018 tarihinde KAP'ta yayınlanan 01/01/2018 ? 30/09/2018 ara hesap dönemine ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna, Ara Dönem Finansal Raporlama'ya ilişkin 34 sayılı Türkiye Muhasebe Standardının 20'nci paragrafı uyarınca, 01/07/2017 ? 30/09/2017 ile 01/07/2018 ? 30/09/2018 ara hesap dönemlerine ait kümülatif bilgileri içeren tablolar (finansal performans kolonları) ilave edilmiş olup, 01/01/2018 ? 30/09/2018 ara hesap dönemine ait finansal tablolarda başkaca herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."
İigili finansal performans kolonları Borsa seansı bitiminde bilgilerinize sunulacaktır.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718866


BIST