JCR, Modern Karton'un Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'A- (Trk)' ve 'A-1 (Trk)' olarak belirledi

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 15:01

 

JCR Eurasia Rating, Modern Karton Sanayi Ticaret A.Ş. ve konsolide
yapısının Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A- (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal
Notunu "A-1 (Trk)", her iki nota ilişkin görünümünü ise "Stabil"
olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para
Notları ise ülke not ve görünümüne paralel olarak "BBB-" ve "Negatif"
olarak belirledi.
JCr konuya ilişkin şu açıklama yaptı:
"Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş., geri dönüştürülmüş kağıt
kullanarak mukavva ambalaj üreticilerine hitaben ürün imalatında
uzmanlaşmış bir Eren Holding şirketidir. 1974 yılında kurulan Şirket,
1 milyon tonu aşan yıllık üretim kapasitesine sahip olup pazar lideri
konumundadır. Çeşitlendirilmiş ürün gamı ile muhtelif karton üretimi
için girdi sağlayabilmektedir. Modern Karton, Holding'in kağıt ve
karton sektöründeki dikey entegrasyona tabi zincire dahil olarak,
ağırlıklı olarak Grup şirketleri Eren Kağıt ve Modern Ambalaj'dan
sırasıyla ürün temin etmekte tedarik ve mamul sağlamaktadır. İç
pazarda güçlü bir konumda bulunan Modern Karton, çeşitli uluslararası
müşterilerle aktif ihracat bağlantılarına sahiptir.
Ölçek ekonomisinden faydalanmasının yanı sıra, küresel piyasa
koşulları sonucunda girdi/ürün fiyatlarının ayrıştırılmasıyla hem
içsel hem de dış kaynaklı faktörler Modern Karton'un gelir artışına ve
net gelirine katkıda bulunmuştur. Son yıllarda tamamlanan kapasite
artırımı ve üretim hattının yenilenmesinin yanı sıra enerji verimli
üretim tesisi marjları desteklemiştir. Daha da önemlisi, Çin'in atık
madde ithalatıyla ilgili son kısıtlama ve yasakları, küresel hammadde
talebini azaltıcı yönde dikkate değer bir şok yarattığı için geri
dönüştürülmüş kağıt fiyatlarında önemli bir düşüşe neden olmuştur.
Modern Karton'un yurt içi fiyatları, döviz cinsinden verilen ihracat
fiyatlarını yansıtabildiği için, Lira'nın değer kaybetmesiyle düşen
hammadde fiyatlarından ayrışmıştır. Sonuç olarak, şirketin faaliyet
kar marjı 2018 yılında faiz hizmetini destekleyerek önemli ölçüde
genişlemiştir. Ana faaliyetler için sermaye harcamaları ılımlı olsa
da, Grup şirketi Modern Enerji'nin dış finansman ile devralınması ve
geçmiş dönemlerde temin edilen Grup içi fonların yüksek montanlı bir
temettü yoluyla ödenmesi nedeniyle, Şirket'in kaldıracı, gelirler ve
güçlü borç servisine kapasitesine kıyasla makul düzeyde kalsa da
artırmıştır. Ülkede hakim olan ekonomik baskılar ve azalan tüketici
harcamaları, şirketin gelir artışını potansiyel olarak etkileyebilecek
daha zayıf bir ambalaj talebine yol açabilecektir. Öte yandan, Modern
Karton'un Türkiye'deki güçlü pazar konumu ve ihracat payını
artırabilmesi, güncel 2018 rakamlarının da teyit ettiği şekilde
Şirketin fiyatlama gücünü muhafaza edebildiğini göstermektedir.
Modern Karton'un gelişen ve güçlü faaliyet kar marjı, ihracat
destekli gelir tabanı ve fiyatlandırma mekanizması, Grup içinde dikey
olarak entegre değer zinciri, iç piyasa lideri üretim kapasitesi ile
güçlü piyasa pozisyonu, Holding'den elde edilen yönetim ve finansal
destek "A- (Trk) / Stabil" olarak belirlenen Uzun Vadeli Ulusal Notun
temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Öte yandan, negatif net işletme
sermayesi ve ambalaj talebindeki olası düşüş ile birlikte baskı
altındaki makroekonomik ortam, kısıtlayıcı faktörler olarak
değerlendirilmektedir. Şirket'in uluslararası yabancı ve yerel para
cinsi notları, ülke tavanına denk bir şekilde "BBB-" olarak
belirlenmiştir. Şirketin operasyonel marjların devam etmesi, iç
talebin sürdürülebilirliği ve pazardaki rekabetçi yapının devam etmesi
de dahil olmak üzere gelecek dönemlere yönelik projeksiyonları JCR-ER
tarafından izlenmeye devam edilecektir.
Şirketin hisseleri, nihai hissedarı olan Eren Ailesi olan Eren
Holding mülkiyetindedir. Grubun Sektöre yaptığı yatırımlar, Şirketin
piyasa pozisyonu ve önceki dönemlerde sağlanan destekler dikkate
alındığında, Grubun ihtiyaç halinde Gruba fon sağlama isteği ve mali
kapasitesine sahip olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda, Şirketin
Destekleme Notu, JCR Eurasia Rating ölçeğinde yüksek seviyesi işaret
eden (1) olarak belirlenmiştir. Dış destek için hissedarlarına
başvurmadan, kuruluşun sadece içsel olarak üretilen gelirler yoluyla
taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini gösteren
Ortaklardan Bağımsızlık Notu, JCR Eurasia Derecelendirme sistemi
içinde yüksek seviyeyi işaret eden (AB) olarak belirlenmiştir.

Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para BBB- A-3
Türk Parası BBB- A-3
Görünüm YP Negatif Negatif
TP Negatif Negatif
İhraç Notu - -
Ulusal Ulusal Not A- (Trk) A-1 (Trk)
Görünüm Stabil Stabil
İhraç Notu A- (Trk) A-1 (Trk)
Desteklenme Notu 1 -
Ortaklardan Bağımsızlık Notu AB -Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey