thyssenkrupp klor üretimi için elektroliz teknolojisini geliştiriyor

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 11:20

 

Tüm kimyasal ürünlerin yaklaşık yüzde 70'i üretim sürecinde klor
kullanır. Aynı zamanda, bu önemli baz kimyasalın üretimi kimya
endüstrisinde enerji açısından en yoğun süreçlerden biridir.
thyssenkrupp, bunu değiştirmek amacıyla güç tüketimini ve dolaylı CO2
emisyonlarını standart üretim süreçlerine kıyasla %25'e kadar düşüren
NaCI-ODC elektroliz teknolojisini (ODC = oksijen depolarize katot)
sunuyor.
thyssenkrupp mühendisleri artık teknolojiyi daha da geliştirmiş
durumda: Elektrolizörün akım yoğunluğunun 4 ila 6 kilo amperden
yükseltilmesiyle, verim yüzde 50 oranında arttırıldı. Aynı verim
kapasitesine sahip elektrolizörler artık üçte bir oranda daha küçük
boyutlarda üretiliyor, bu da toplam sahip olma maliyetinin önemli
ölçüde daha düşük olmasını sağlıyor. Tesis operatörleri, daha az tesis
ayak izinden, daha düşük bakım maliyetinden ve NaCl-ODC elektroliz
işlemiyle gelen genel olarak yüksek verimden kâr ediyorlar.
Türkiye'nin büyüyen ekonomisine paralel olarak, ülkedeki enerji
talebi artıyor. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma planları
çerçevesinde, verimliliğin arttırılmasıyla karbon emisyonlarının 2010
yılı seviyelerinin %20 altına indirilmesi planlanmaktadır. Çevreyle
ilgili konuların yanı sıra, yüksek düzeyde enerji ithalatı yapan
ülkelerden biri olması nedeniyle, üretimde minimum enerjiyle
verimliliğin artırılması Türkiye için büyük önem taşımaktadır.
thyssenkrupp'un ODC teknolojisi, Türkiye'nin 2023 vizyonunun ekonomik
ve enerji hedeflerine doğrudan katkıda bulunmaktadır.
Gelişmiş ODC teknolojisi, klor üretim tesislerinin karbon ayak
izini azaltır
thyssenkrupp'un işbirliği ortağı Covestro, Tarragona, İspanya'daki
yeni bir klor-alkali tesisi için gelişmiş ODC elektrolizini kullanan
ilk kuruluş olacak. Covestro Baş Teknoloji Sorumlusu Dr. Klaus
Schäferkonuyla ilgili olarak, "Sürecimize ilişkin teknolojinin
seçilmesinde üç faktör hayati rol oynadı: Sürdürülebilirlik, enerji
verimliliği ve tesisimizin rekabetçiliğini arttırmak" diyor.
Enerji tüketimi, bir klor alkali üretim tesisinin işletme
giderlerinin kabaca üçte birini oluşturuyor. Böylece, gelişmiş
NaCl-ODC teknolojisi enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya
yardımcı oluyor. Geleneksel tek öğeli tasarım ile
karşılaştırıldığında, bu yeni yöntem Tarragona tesisinin CO2
emisyonlarını yıllık yaklaşık 22,000 metrik ton oranında azaltacak.
Bu, yaklaşık 15.000 araba tarafından bir yılda üretilen miktara
karşılık geliyor. Dünya çapında klor üretimi için standart teknoloji
olarak NaCl-ODC elektrolizinin uygulanması, yılda 35 milyon megavat
saat enerji tasarrufu potansiyeli anlamına geliyor.

Klor alkali endüstrisi için düşük maliyetli çözüm

Orijinal NaCl-ODC elektrolizi iki temel teknolojiyi birleştirerek
geliştirilmiştir: Covestro tarafından geliştirilen oksijen depolarize
katotlar, thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers'ın elektroliz
hücrelerine (tek öğe teknolojisi) entegre edildi. Oksijeni katoda
sokarak, genellikle istenmeyen hidrojen oluşumu bastırılır. Bu
reaksiyon yakıt hücresiyle karşılaştırılabilir, ancak burada enerji
üretmek yerine elektrik enerjisi tüketimini azaltır. Bu, sahada
oksijen mevcut olduğunda en yüksek enerji tasarrufunu sağlar.
thyssenkrupp, 2015'in sonunda Çin'deki BEFAR Group için bu
teknolojiye ilişkin ilk büyük ölçekli referansı başarıyla işletmeye
aldı. thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers'ın CEO'su Denis Krude
şunları söyledi: ?Müşterilerimiz uygulanabilir, geleceğe dönük ve
aynı zamanda çevre dostu çözümler sunmamızı bekliyorlar. Enerji
tasarrufu sağlayan ODC teknolojimiz, kimyasal endüstrisindeki
müşterilerimizin rekabet gücüne önemli katkıda bulunabilir. Çin'deki
ilk büyük ölçekli tesis, bu teknolojinin klor üretimini daha çevre
dostu ve düşük maliyetli hale getirdiğini gösterdi.?
Enerji fiyatları yükseldikçe ve sürdürülebilirlik hedefleri
gittikçe daha da önemli hale geldikçe, NaCl-ODC klor-alkali pazarında
gelecekteki rekabet gücü için giderek daha cazip bir seçenek haline
geliyor. Tek öğe teknolojisinin genel tasarımına dayalı olduğundan, bu
teknolojinin mevcut tesislere entegrasyonu kolaylıkla yapılabilir.
Hücre büyüklüğü ve tuzlu su sirkülasyonu yüzde 100 uyumludur. Tesis
sahipleri, mevcut alt yapıları ek alana veya yeni bir yapıya ihtiyaç
duymadan elektrik tüketimini düşürmek veya üretim kapasitelerini
arttırmak için kolayca yükseltebilirler.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
http://twitter.com/ForeksTurkey