Resmi Gazete'de Bugün-9 Kasım

Anlık Borsa Haberleri - 09 Kasım 2018, 06:31

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

?? Diyanet İşleri Başkanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 20)
?? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi (Kararname Numarası: 21)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

?? Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının
Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320)
?? Trabzon İlinde Tesis Edilecek Ayvadere Regülatörü ve Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 321)
?? Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 323)

ATAMA KARARLARI

?? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Doç. Dr. İbrahim KALIN?ın
Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/219)
?? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, İsrafil KIŞLA?nın Atanması
Hakkında Karar (Karar: 2018/220)
?? Diyanet İşleri Başkanlığı Niğde İl Müftüsü Alaaddin GÜRPINAR?ın
Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2018/221)
?? Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2018/222)
?? Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2018/223)
?? Milli Savunma Bakanlığında Açık Bulunan Müfettişliklere Yapılan
Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/224)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

?? Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

?? Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(Karar Sayısı: 322)
?? Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
?? Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

?? Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)?de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (No: 2018/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

?? Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2014/52 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2018/36 Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/10 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2018/45 Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/17 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2018/47 Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/24 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2018/51 Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/30 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2018/54 Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/32 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2018/55 Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/36 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2018/56 Sayılı Kararı

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey