***ECBYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 18:27

 

***ECBYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolünün değişmesi sonrasında, Kurul'un ilgili Tebliğleri kapsamında Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılmaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ECBYO

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18872
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 11.05.2018
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 24.05.2018
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7 Hamiline Değil - 1,56

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa?dan Alınan Pay Adedi Borsa?dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7 11.05.2018 0 0 0 0 0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7 14.05.2018 0 0 0 0 0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7 15.05.2018 0 0 0 0 0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7 16.05.2018 0 0 0 0 0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7 17.05.2018 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.S¸. ("ECBYO" veya "Şirket") pay sahipleri Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin sahip oldukları ve Şirket'in toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 1.050.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payları ile %42,60'ını temsil eden 8.946.413 TL nominal değerli B Grubu payları olmak üzere toplam 9.996.413 TL nominal değerli paylarının Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Metro Yatırım) tarafından devralınması üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Pay Alım Teklifi Tebliği" (II-26.1) kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 1,56 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunulmasına karar verilmiştir. Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Bilgi Formu") 10.05.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilan edilmiş olup 1 TL nominal değerli B Grubu pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 1,56 TL'dir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684351


BIST