***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 18:19

 

***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 04.05.2018 tarih ve 443 sayılı toplantısı kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Statü değişikliği sonrasında yatırım holdinge dönüşen Şirketimiz, iştirak porföyünü oluşturmak üzere finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iştirak ederek, şirketin 67.392.000 TL tutarlı çıkarılmış sermayesinin %25'ine tekabül eden 16.847.999 TL tutarlı paylarının edinimini son iki yıl içerisinde gerçekleştirmiştir. 08.12.2017 ve 12.12.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararları kapsamında, Gedik grubunun ana şirketi olarak konumlandırılan Şirketimizin, iştiraki olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin şirket sermayesi içindeki pay oranının %25'den %52'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.  08.12.2017, 12.12.2017 ve 10.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararlarının aşağıda yer alan maddelerinin güncellenmesi amacıyla, Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1.10.04.2018 tarih ve 438 sayılı Yönetim Kurulu kararının aşağıda yer alan 2. maddesinin zorunlu pay alım teklifi yapıldığı dikkate alınarak iptal edilmesine "2. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II*-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde %10 oranda fazla paya sahip Gedik Yatırım Holding A.Ş. ortaklarının olumsuz oy kullanması halinde genel kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmeyeceğine," 2.Bu meyanda, ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nin yetkili kılınmasına  ile karar verilmiştir. Kamu oyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684343


BIST