***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 18:18

 

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VAHA TRADE LCC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sermaye Piyasaları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000 BGN
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
500.000 BGN
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
500.000 BGN
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

       Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin iştiraki olan ve Bulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet gösteren 500.000.- BGN (Bulgar Levası) ödenmiş sermaye ile kurulan VAHA TRADE LLC ünvanlı şirketin sermayesinin Bulgaristan Ticaret Kanunu'nun 203. Maddesi ile bağlantılı olarak 149. Madde 1. Paragraf 2. Bendi uyarınca 500.000.- BGN den 700.000.- BGN ye arttırılmasına ve Bulgaristan Ticaret Kanunu'nun 148. Maddesinin 1. Paragrafının 1. Bendi uyarınca sermayedeki beher pay değerinin 10.- BGN den 14.- BGN ye yükseltilmesine, sermayenin her biri 14.- BGN olan 50.000 adet paydan oluşmasına,
 
Sermaye artışı ile eş zamanlı olarak şirket sermayesinin 700.000.- BNG den 500.000.- BNG ye azaltılmasına, Bulgaristan Ticaret Kanunu'nun 149. Madde 3. Paragrafının 1. Bendi uyarınca sermayedeki beher pay değerinin 14.- BNG den 10.- BGN ye azaltılmasına, sermayenin herbiri 10.- BGN olan 50.000 adet paydan oluşmasına,
 
Sermaye artışı nedeniyle VAHA TRADE LLC ye 200.000.- BNG gönderilmesine, eş anlı olarak yapılacak sermaye azaltımı nedeniyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne herhangi bir geri ödemenin yapılmamasına, sermaye azaltımı sonucu oluşacak 200.000.- BGN nin VAHA TRADE LLC de kurumsal yedek olarak tutulmasına
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684339


BIST