***ECBYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 18:14

 

***ECBYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2017, 16.05.2018
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 17.05.2018 tarihli kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.5 Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Karşılaştırma ölçütü ve eşik değer, kolektif yatırım kuruluşlarında tür değişimleri haricinde, sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir." hükmü uyarınca
1. 16.05.2018 tarih ve 23 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,
2. 28.12.2017 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda yer alan ve aşağıda belirtilen Eşik Değerin kullanılmasının devamına,
"Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi)
Mutlak Değer: Net %12,5 (Tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)"
3. Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırların aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
            
   PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI
         PORTFÖY  YATIRIM STRATEJİSİ
    MİN (%)
    MAX (%)

    EUROBOND
    0
    50

    ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
    0
    25

    ORTAKLIK PAYLARI
    0
    100

    DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI
    0
    50

    TERS REPO
    0
    100

    TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
    0
    20

    YATIRIM FONLARI
    0
    20

    TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ
    0
    75

    VARANTLAR
    0
    10

    ·          Portföy Yönetimi Şirketi VİOP, türev ürünler,  ödünç menkul kıymetler yatırım fonları ve diğer tüm yatırım araçları portföy  yatırım kısıtlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Menkul Kıymet  Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yazılı sınırlamalara uymakla  yükümlüdür.

4. Ortaklık portföyüne azami yatırım tutarı portföy kısıtlamalarında belirlenecek esaslar çerçevesinde portföyün korunması ve/veya yatırım amacıyla türev araçların dahil edilmesine ,
karar verilmiştir.
                                            http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684335


BIST