***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 17:27

 

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi : 29 Kasım 2017 tarihli açıklamamız 
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızla Rekabet Kurulu tarafından Bankamızın da aralarında bulunduğu bankalar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan soruşturma sonucunda, yargı yolu açık olmak üzere Bankamıza 21.112.960,50 TL tutarında idari para cezası verildiği kamuya duyurulmuştu. Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 15.834.720,38 TL, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne ödenmiştir. Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı 17 Mayıs 2018 tarihinde, Bankamızca Ankara 13. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılmıştır. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684299


BIST