***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 17:25

 

***KAPFA*** KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/05/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
17/05/2018
Saati
14:00
Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ, NO:245, USO CENTER İŞ MERKEZİ, KAT:8 MASLAK-SARIYER-İSTANBUL
Gündem
AÇIKLAMALAR KISMINDA VE EKLİ TOPLANTI TUTANAĞINDA BELİRTİLMİŞTİR.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
AÇIKLAMALAR KISMINDA VE EKLİ TOPLANTI TUTANAĞINDA BELİRTİLMİŞTİR.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

                                          KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/05/2018 tarihinde, saat:14:00'da, İstanbul, Sarıyer, Büyükdere Cad. Uso Center İş Merkezi N245 K-8 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/05/2018 tarih ve 34384483 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜSEYİN ÇAKMAK'ın gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 20.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 73.000,00 TL'lık sermayeye karşılık 73.000 adet payın asaleten ve 19.927.000,00 TL'lık sermayeye karşılık 19.927.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 20.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılan toplantıya hiçbir ortak ve temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın VEDAT SADİOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Murahhas Aza ERDİNÇ SEVİMLİ ile Denetçi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu. 
1.    Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT SADİOĞLU'nun Toplantı Başkanlığına seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı VEDAT SADİOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı VEDAT SADİOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini ERDİNÇ SEVİMLİ'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise İBRAHİM YENTÜR'e verdi.
 
2.   
Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT SADİOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi.
 
3.   
2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
 
4.    
Şirketin 2017 yılına ait finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. 2017 yılına ait finansal tablolarının aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
 
5.    
2017 yılında elde edilen kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,
oy birliği ile karar verildi.
 
6.    
2016 yılı kâr dağıtımı konusunda 08.11.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Kâr dağıtım konusu tekrar müzakereye açıldı
     a)  Yönetim Kurulu'nun 16.10.2017 tarih ve 2017/31 sayılı kararı ile ortaklara kâr dağıtımı yapıldığı
b)  Yönetim Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile ortaklara kâr dağıtımı yapıldığı
c)  Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılan 2016 yılı kârından "a ve b" fıkrasındaki kâr dağıtımı tamamlandıktan sonra bakiye 2016 yılı kârının tamamının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, kâr dağıtımının 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanmasına, bu hususlarda Yönetim Kurulu'na en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun 31.01.2018 tarih ve 2018/02 sayılı kararı ile personele ödenen temettü ikramiyesinin aynen kabul edilmesine de, oy birliği ile karar verildi.
7.    Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi.
 
8.    
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
 
9.    
2018 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
" nin seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
10.  Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
Toplantı Başkanı VEDAT SADİOĞLU toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul,17/05/2018, Saat:14:30
 
 BAKANLIK TEMSİLCİSİ           TOPLANTI BAŞKANI          
       OY TOPLAMA MEMURU       TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN ÇAKMAK                  VEDAT SADİOĞLU                        ERDİNÇ SEVİMLİ                İBRAHİM YENTÜR                                                               

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684297


BIST