***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 16:03

 
Tablo Verilmesi

Yapılan AçNo)
Yapılan Açıklama Düzeltmşkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2018 - 31.03.2018
Mali Tablonun Verildiği OtoDairesi
Mali Tablonun Verili vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2018
Açıklamalar

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre düzenlenmemiş 01.01.20elir Tablosu ekte sunulmaktadıtr/tr/Bildirim/684260


BIST