***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 15:28

 

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2018
Açıklama

     İlgi: 17.04.2018 tarihli özel durum açıklamamız.
 
Bankamızca yurt içinde TL 8.000.000.000,- (sekizmilyar Türk Lirası) tutara kadar ve TL borçlanma aracı ihraçları için Yönetim Kurulu olarak daha önce belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz üst limitler gözetilmek şartıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için ihraç limitinin onayına ilişkin olarak hazırlanan, 10.05.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan ve henüz onaylanmamış Özet Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28.maddesi uyarınca ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684246


BIST