***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 15:19

 

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Tarihi 17.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SK. NO:5/1,2,3,4 34144

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
7 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10 - 2017 yılı Bilanço Karından Vergi ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan bakiyenin Olağan Üstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanmasına,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ILAN.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplatımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17.05.2018 Perşembe günü saat 11:00'da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3, 34144 Bakırköy / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündem, Vekaletname örneği ve davet mektubu ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239


BIST