JCR, Biofarma İlaç'ın Uzun Vadeli Ulusal Not ve Görünümü'nü yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-(Trk)/Pozitif olarak belirledi

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 15:00

 


JCR Eurasia Rating, "Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş."'yi ve
"Planlanan Tahvil İhracı" 'nın Uzun Vadeli Ulusal Not ve Görünümü'nü
yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-(Trk)/Pozitif' Kısa Vadeli
Ulusal Not ve Görünümü'nü 'A-3 (Trk)/Stabil' olarak belirledi.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ise ülke tavanı olan
'BBB-/Stabil' olarak belirledi.
JCR konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Evcim ailesi tarafından kurulan ve faaliyetlerine 1945 yılında
İstanbul'un Mercan semtinde başlayan Biofarma İlaç, 1973 yılında
eczacı Sn. Mustafa Öncel tarafından satın alınmış ve 1990 yılında
taşınmış olduğu Sancaktepe'deki mevcut üretim tesislerinde
operasyonlarını sürdürmektedir. Türkiye ilaç sektörünün büyümesi ve
gelişmesine paralel olarak ürün portföyünü ve satışlarını büyüten
firma sektörde gözlemlenen artan yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte
2006 yılında Citi Venture Capital International (CVCI) ve Partners in
Life Sciences (PILS) girişim sermayesi ortaklığına satılmış ve nihai
olarak da 2014 yılının son çeyreğinde SBK Holding bünyesine
katılmıştır. Türkiye'nin köklü ilaç firmaları arasında bulunan ve
bağlı ortaklığı ya da iştirakı bulunmayan firma, IMS Health 2017
yılsonu verilerine göre TL bazlı satış rakamlarında toplam pazarda
44.sırada, jenerik ilaç pazarında ise 15.sırada yer almaktadır.
Yıllık 79 milyon kutu üretim kapasitesi ile markalı jenerik ilaç
segmentinde çeşitli terapötik alanlara yayılmış dengeli bir ürün
portföyüne ulaşmış olan firma, 2014 yılında ortaklık yapısında yaşanan
değişim sonrası gerçekleştirilen sermaye artırımı ve finansal
borçların temizlenmesi sonucu yapısal dönüşüm sürecine girmiş ve
sektörde stratejik önem arz eden Ar-Ge yatırımları ve operasyonel
verimliliği arttırma yolunda önemli adımlar katetmiştir. İlaç
sektöründe gözlemlenen kamu kurumu ve mal fazlası iskontolarının
yüksekliğine rağmen incelenen dönemde net satışlarındaki büyümeyi
sürdüren firmanın tamamlanan mali yılın ilk yarısında girmiş olduğu
satış süreci, artan faaliyet ve finansman giderleri içsel kaynak
yaratma kapasitesini baskılamıştır. Ancak, mevcut mali yılda
toparlanma sürecine giren ve satışlarını arttıran firma finansman
gideri üzerinde bir faaliyet karı yaratmış ve bütçelenen hedeflerinin
üzerinde bir performans göstermiştir. Küresel ve lokal piyasalardaki
yüksek volatiliteye paralel olarak TL'de yaşanan değer kayıplarının
hammadde tedariği açısından yüksek ithalat bağımlılığı sergileyen
sektördeki maliyetler ile finansal ve ticari borçların kısa vadeli
yapısının likidite yönetimi üzerinde oluşturduğu baskıların önümüzdeki
dönemde ihracat odaklı stratejiler ve planlanan tahvil ihracı ile
dengelenmesi planlanmaktadır.
Faaliyetlerin fonlanmasında özkaynakların yüksek payı ve kur riski
içermeyen düşük finansal borçluluğu, uzun faaliyet geçmişinden
kaynaklanan know-how, uluslararası düzeyde onay almış üretim ve
laboratuvar standartları ile sertifikalı Ar-Ge tesisleri ve kalifiye
personelinin varlığı, reçeteli ilaç segmentinde sektör ortalamasının
üzerinde sergilediği büyüme performansı ve yükselen pazar payı,
dışarıya bağımlılığın yüksek olduğu hormon ilaçları segmentindeki ürün
lansmanlarının ciro ve FAVÖK rakamlarına yapması beklenen kayda değer
katkı ve rekabetçi avantaj, ihracat ağırlıklı stratejiler ile
çeşitlendirilmesi planlanan pazarlar ile Türk ilaç sektörünün gelişmiş
ülkelere yakınsama sürecinde uzun vadede barındırdığı yüksek büyüme
potansiyeli firmanın Uzun Vadeli Ulusal Not ve Görünümü'nün
"BBB-(Trk)" ve "Pozitif" olarak belirlenmesinin ana nedenleridir.
Satış ve FAVÖK performansı, finansal borç yapısının kompozisyonu ve
vade yapısı, yeni ürün lansmanlarının gelir ve nakit akımlarına
sağlayacağı katkı, genel pazar ve jenerik segmentte TL ve kutu
bazındaki pazar payında değişimler, halihazırda en büyük alıcı olan
kamusal sektör tarafından uygulanan referans fiyatlama ve geri ödeme
politikalarındaki revizyonlar ile global ve lokal ilaç piyasasında
şirket faaliyetlerini etkileyebilecek diğer gelişmeler JCR Eurasia
Rating tarafından izlenecek temel hususlar arasında yer almaktadır.
İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket
bilançosunda bulunduğu için ayrı bir ihraç derecelendirme raporu
düzenlenmeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz
edilmiştir. İhraç edilmesi planlanan tahvilin şirketin diğer
yükümlülüklerine göre hukuksal ve teminat acısından bir
farklılaştırılması olmadığı için şirketin kurumsal yapısının notları
ihraç notunu da temsil etmektedir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Isanne Sarl ve nihai
nitelikli ortak olan SBK Holding A.Ş. ve Sn. Sezgin Baran KORKMAZ'ın
firmayı destekleme arzusu ve finansal güçlülük düzeyi, şirketin
jenerik pazarda edindiği konum ve marka değeri, tamamlanmış olan
yatırımları ve sağladığı istihdam olanakları ile kamusal otoriteler
tarafından Ar-Ge tarafında verilen sektörel teşvikler dikkate
alındığında, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 'Desteklenme
Notu' (2) olarak belirlenmiştir. Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak
ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanmayacağına
bakılmaksızın, firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına
dayanarak yönetebilme yeteneği, mevcut sermayeleşme düzeyi, büyüme
projeksiyonlarının piyasa koşulları ile uyumlu olması ve tecrübeli
yönetim kadrolarının varlığı dikkate alındığında, 'Ortaklardan
Bağımsızlık Notu' ise (BC) olarak belirlenmiştir.


NOTLAR
Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para BBB- A-3
Türk Parası BBB- A-3
Görünüm YP Stabil Stabil
TP Stabil Stabil
İhraç Notu - -
Ulusal Ulusal Not (Trk) BBB- A-3
Görünüm Pozitif Stabil
İhraç Notu (Trk) BBB- A-3
Desteklenme Notu 2 -
Ortaklardan Bağımsızlık Notu BC -Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey