Türker Proje Gayrimenkul ve Ulusoy Un sorusu

SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR

SORU (1) - TURGG’ nin İstanbul Kartal’da 70 dönüm arazisine temmuz ayında onaylanan 1/5000 lik planla imar geldi. Arazi arsa oldu ve değeri katlandı. Arsanın güncel değerinin en az 700 milyon TL olduğu hesaplanıyor ama hisse beklentilerin aksine düşüşe geçti. Şirketin piyasa değeri sadece 273 milyon lira civarında. Bunun nedeni mal toplamak için hissenin baskılanması olabilir mi? Aydınlatırsanız memnun olurum. 

Adem Elmas

CEVAP - Türker Proje Gayrimenkul’ün Kartal'daki eski fabrika arazisinin de içerisinde bulunduğu 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı, Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonrası iptal edilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi yeni Nazım İmar Planı’nı geçtiğimiz temmuz ayında kabul etti. Şüphesiz bu plana da tekrar itirazların gelmesi mümkün. Öte yandan bu plana bağlı olarak, Kartal Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın hazırlanarak Kartal Belediye Meclisi'nin onayından geçmesi gerekiyor. Şüphesiz bu plana da itirazların gelmesi süreci uzatacaktır. Şirket tüm bu sürecin ardından Kartal Belediyesi tarafından, Parselasyon Planı çalışmaları başlatılacağını belirtirken arazisi üzerinde gayrimenkul geliştirme çalışmasının sürecin tamamlanmasının ardından ele alınacağını ifade ediyor. 

Firma arazi üzerinde proje üretme niyetinde olması sebebiyle süreci yakından takip ediyor. Öte yandan yatırımcıları yanlış yönlendirmeme kaygısıyla öngörü ve beklenti niteliği taşıyacak açıklamalardan kaçındığını dile getirmekte. Gelinen aşamada ise henüz süreç tamamlanmadığından ileriye dönük herhangi bir projeksiyon sunmadığı anlaşılıyor. 

Mevcut durumda şirketin kayda değer bir geliri bulunmuyor. Son kapanışına göre hissenin fiyat kazanç oranı ise 90,14 seviyesinde bulunuyor. Bu oran hayli yüksek olup yatırımcıların ileriye dönük firmanın kârının artacağına dair güçlü beklentisinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Fakat şirketin arazisi üzerinde bir proje geliştirip geliştirmeyeceği ya da nasıl bir proje geliştireceği hususları belirsiz olduğu gibi proje geliştirilmesi halinde dahi bunun ne kadar süre alacağı hususu da muallakta bulunuyor. Belirsiz zamana yayılmış beklentiler yerine somut beklentilerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.

13 Eylül 2017 - 11:36
12

KÂRI GÖRÜNCE SATTILAR

SORU (2) - Ulusoy Un’daki yükseliş trendi ve yabancı hisse oranındaki artış hakkında yorumunuzu alabilir miyim? Şirketin kendi alımları çıkışın nedeni olabilir mi? Uzun vadedeki hedefi ne olabilir? 

Burak Döker

CEVAP - Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında SPK’nın piyasayı korumaya yönelik tedbirleri çerçevesinde firmaların kendi hisselerini almalarına kolaylık tanıyan kararının ardından bir çok firma gibi Ulusoy Un firması da hisse geri alım programını devreye alma kararı vermişti. Karar çerçevesinde ortalama 1,72 TL maliyetten 3 milyon 445 bin TL tutarında alım gerçekleştirildi. Alımlar daha ziyade hissenin tabanda seviyelerde işlem gördüğü döneme ilişkin bulunuyor. Bu itibarla hissenin gerçekleştirdiği çıkışla alakalı olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler çıkışından ziyade hissenin düşmesine mani olacak nitelikte işlemler olarak kabul edilebilir.

Hissenin fiyat seyri takip edildiğinde özellikle geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında çıkışın ivme kazandığı görülüyor. Takas verilerine göre anılan dönemde yabancı saklaması yapan kurumlardaki takas oranının yükseldiği, hissenin düştüğü ağustos ayında ise aynı kurumlardaki payın azaldığı görülüyor. Verilere göre yabancı saklaması yapan kurumlarda çıkışın olduğu nisan mayıs ve haziran aylarında net 13,5 milyon TL alım yapıldı. Ağustos ayında ise 2,3 milyon TL net satış gerçekleşti. Dört ay içinde gerçekleşen alım ve ardından satışlar yabancı yatırımcının ortalama bekleme süresinin çok altında kaldığını bu arada yeri gelmişken hatırlatmak isteriz. 29 Ağustos 2017 günü itibariyle halka açık kısmın yüzde 13,62’si yabancı saklaması yapan kurumların saklamasında bulunuyor. 

Yılın ilk çeyreğinde kârını artıran firma ikinci çeyrekte de kârdaki artışı artırarak sürdürdü. Ancak görüldüğü kadarıyla yaşanan kâr artışı satış fırsatı olarak değerlendirildi. Bununla birlikte kârlılığın aynı ivme ile devam etmesi halinde hisseye olan ilginin de devam etmesi söz konusu olabilecektir. 


13 Eylül 2017 - 11:36
22