Şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/03/2018

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 281,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 278,4mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artan şirketin brüt karı ise %91,8 oranında artarak 103,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da 49,2mn TL'den 99,4mn TL'ye yükselirken, şirket yatırım faaliyetlerinden 4Ç2016'da kaydedilen 84,5mn TL'lik gidere karşın 4Ç2017'de 380mn TL gelir kaydetmiştir. Buna bağlı olarak finansman öncesi kar 479,5mn TL olmuştur. Diğer taraftan şirket 224mn TL finansman gideri kaydetmiştir.

Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 357,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 363,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

13 Mart 2018 - 09:19
118

Alarko Holding: (ALARK, Pozitif): Holding 4Ç2017'de 31,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 55,6mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Holding'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 197,9mn TL'ye yükselmiş bir önceki yıla göre %75,1 oranında artış kaydetmiştir. 

13 Mart 2018 - 09:19
218

Çelebi Hava (CLEBI, Pozitif): Çelebi Hava'nın 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 7,7mn TL olmuştur. 2016 son çeyrekte şirket 5,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Çelebi Hava'in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artarak 226,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %26 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %68,7 oranında artarak 51,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,7 puan artışla %22,6'ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %4,6 oranında artmış ve 30mn TL olmuştur. Faaliyet karı 21,5mn TL atarak 21,8mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 9,4 puan artarak %9,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 18,2mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 7,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 0,3mn TL'lik vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem karı da 7,7mn TL olmuştur. Net kat marjı ise %3,4'ü göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016'ya göre %218 artışla 85,4mn TL seviyesine ulaşmıştır.

13 Mart 2018 - 09:19
318

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Negatif): Şirket 4Ç2017'de 19,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 46,5mn TL kar açıklanmıştı. Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %21 oranında azalarak 146,1mn TL'ye gerilemiştir.

13 Mart 2018 - 09:19
418