Yüksek temettü verimliliğine sahip şirketler

BIST-Tüm’de yer alan şirketlerden; son beş yılda en az dört temettü ödemesi yapan ve son beş yıldaki ortalama temettü verimliliği %5’in üzerinde bulunan şirketler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 31.12.2012 - 31.12.2017 arası getiri ve bu getirinin endeks getirileri ile karşılaştırması da tabloda yer almaktadır. Tabloda hisselerin sıralaması son 5  yıldaki ortalama brüt temettü verimliliğine göre yapılmıştır.

27 Şubat 2018 - 13:35
14

Dönemsel Getiriler:

Yüksek temettü verimliliği ile öne çıkan şirketlerin ocak – mayıs dönemi arası getirileri sunulmuştur. Temettü yönünden öne çıkan şirketlerin, yılın son çeyrek finansal sonuçlarının açıklanarak dağıtıma konu edilebilecek kârın netlik kazandığı ve temettü ile ilgili kararların açıklandığı ocak – mayıs döneminde daha başarılı bir performans sergiledikleri görülmektedir. Hisselerin sıralaması 31.12.2012 - 31.12.2017 arası getirilere göre yapılmıştır.

27 Şubat 2018 - 13:35
24

2017 Yılı Net Kârı Açıklanan Şirketlerin Yönetim Kurulu Tarafından Planlanan Temettü Tutarları

2017/4Ç finansal sonuçları açıklanarak 2017 yılı net kârı netlik kazanan şirketlerin yönetim kurulu tarafından  planlanan temettü tutarları aşağıda paylaşılmıştır. İlerleyen dönemde diğer şirketlerin planlanan temettüsünü paylaşması ve yeni 2017/4Ç finansal sonuçların açıklanmasına bağlı olarak şirketlerin aşağıdaki tablo güncellenecektir. Hisseler 2017 yılında net kârını en çok artıran şirketten en aza doğru sıralanmıştır. 


27 Şubat 2018 - 13:35
34

Aşağıda 2017/4Ç finansal sonuçları henüz açıklamayan ve bültenin üst bölümlerinde yer alan hisseler bulunmaktadır. 2017/09 döneminde net kârını en çok artırandan en aza sıralanmış hisselerin bu yıl içinde temettü açısından ön planda olabileceğini değerlendiriyoruz.

Gedik Yatırım

27 Şubat 2018 - 13:35
44