Günün önemli şirket haberleri 13/09/2017

Galatasaray'ın kayıtlı sermaye tavanı geçtiğimiz aylarda yaptığı bedelli sermaye artırımları ile 108 milyon lira sınırına ulaşmıştı. Şirket kayıtlı sermaye tavanı sınırına ulaştığı için SPK'ya başvuru yaparak kayıtlı sermaye tavanını 540 milyon liraya çıkarılmasını talep etmişti. SPK ise bu başvuruyu olumlu karşıladı.

Galatasaray, SPK'dan aldığı onay sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edecek ve aldığı izinlerin ardından pay sahiplerinin oyuna sunarak kayıtlı sermaye tavanını resmen yükseltmiş olacak.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2017 tarihli kararı ile, Şirket esas sözleşmemizin 7. Maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı olan 108.000.000-TL'ye ulaşılmış olması sebebi ile ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya öz sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü doğrultusunda, mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın çıkarılmış sermayemizin (108.000.000-TL) beş katı olan 540.000.000-TL olarak değiştirilmesi, kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 5 yıllık süre için geçerli olmak üzere değiştirilmesi ve yine şirket paylarının tamamının hamiline olmaması nedeniyle "hamiline yazılı" ifadesinin madde metninden çıkarılması için Şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7.maddesinin ve Şirket faaliyetlerine açıklık getirmek amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinin 23 Ağustos 2017 tarihinde KAP'ta ilan edildiği üzere değiştirilmesi için 28 Ağustos 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız müracaat olumlu sonuçlanmış olup uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ekte yer almaktadır. 

İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek, alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13 Eylül 2017 - 08:46
17

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, İran'da mağazalaşma konusundaki fizibilite çalışmalarının yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasını beklediklerini, ardından bu ülkeye yatırım yapıp yapmama konusunda karar vereceklerini söyledi. BİM, İran'daki yatırım potansiyelini belirlemek amacıyla icra kurulunu yetkilendirdiğini Şubat ayında duyurmuş, Aykaç ise Mart ayında yaptığı açıklamada, pazarı inceleme çalışmalarına başladıklarını söylemişti. Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği'nin (GPD) toplantısında, İran'daki süreçle ilgili Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Çalışmalarımızın bir ay sonra tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından yatırım konusundaki kararımızı vereceğiz" dedi. Aykaç, yurtdışında büyüme planları kapsamında İran dışındaki başka ülkelere yönelik de inceleme içinde olduklarını söyledi, ancak bu ülkelere ilişkin başka bir bilgi vermedi. BİM'in mevcut durumda Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da operasyonları bulunuyor.

13 Eylül 2017 - 08:46
27

İttifak Holding, Lisanslı Depoculuk şirketinin kurulması için yetki verdi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12.09.2017 tarih ve 28 sayılı kararıyla toplanan yönetim kurulumuz,sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Lisanslı Depoculuk şirketinin kurulması için gerekli yasal izin ve başvurularla ilgili, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir Atila'nın yetkili kılınmasına karar vermiştir."

13 Eylül 2017 - 08:46
37

Gözde Girişim kontrol hissesine sahip olduğu Kümaş Manyezit'in 400 milyon lira tutarındaki sermaye artırımına diğer ortak Yıldız Holding ile birlikte iştirak edeceğini açıkladı. KAP'a dün akşam yapılan açıklamaya göre bedelli sermaye artırım tutarının tamamı Gözde Girişim'in Kümaş'tan alacaklarından karşılanacak. Kümaş Manyezit'te Gözde Girişim'in yüzde 51, Yıldız Holding'in yüzde 49 payı bulunuyor.

13 Eylül 2017 - 08:46
47