4 hisse için hedef fiyat tavsiyesi

Şeker Yatırım, Doğuş Otomotiv için 8,89 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini korudu.

Şeker Yatırım'ınkonu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Doğuş Otomotiv yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 42mn TL ve bizim beklentimiz olan 43mn TL’ye paralel, 41mn TL net kâr açıkladı (2Ç16: 66mn TL).

Beklentilere paralel olarak TRY 3,130mn TL net satış rakamı açıklayan Doğuş Otomotiv, 2Ç16’ya paralel brüt kârlılık seviyesini korurken faaliyet giderlerinin net satışlara oranında ise hem 2Ç16 (7.3%) hem 1Ç17’ye (8.3% - 2010 yılından bu yana görülen en yüksek operasyonel giderler/net satışlar oranı) göre iyileşme gösterek 6.6% ile operasyonel giderler yönetiminde piyasa beklentirinin ötesine geçebildi. Buna bağlı olarak şirket, 2Ç16’daki 3.5% FAVÖK marjının 0.2 yp ötesinde, 3.7% FAVÖK marjı ile (TRY 117mn) 2Ç17’yi sonlandırdı. FAVÖK seviyesinde 2Ç17 için piyasa beklentisi TRY 107mn (Seker: TRY 109mn) ve 3.4% seviyesindeydi, dolayısıyla şirket, operasyonel anlamda piyasa beklentilerinin üzerine çıkmış oldu.

2017 Beklentileri: İlk 7 aylık verilere baktığımızda otomotiv pazarında görülen beklentilerin aşağısında gerilemenin Doğuş Otomotiv satışlarına olumlu bir katkı yapmadığını görüyoruz. Doğuş Otomotiv markalarının pazarda “orta-üst segment” olarak konumlanıyor olması, ÖTV artışının etkilerini fazlasıyla hissettiriyor. Şirket yaklaşık 900bin adetlik otomotiv pazarı beklerken (Eski: 835-855 aralığı) %20’lik pazar payı hedefini ise sürdürüyor.

Doğuş Otomotiv için 8.89 TL hedef fiyatı ile “TUT” önerimizi koruyoruz. 2017T 12.0x F/K oranı ve 10.4x FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Doğuş Otomotiv’in yurtdışı benzer şirketleri 11.1x F/K oranı ve 8.9x FD/FAVÖK rasyoları ile işlem görmektedir.

2017 Pazar ve Pazar Payı Beklentileri, Doğuş Otomotiv’i konumlandırdığımız yer: Doğuş Otomotiv 2017’de, toplam araç pazarında yaklaşık 10%’luk (Yılbaşı tahmini: 15%) daralma beklerken, Doğuş Otomotiv markalarındaki toplam araç satışlarında da buna paralel bir daralma beklemektedir. Doğuş Otomotiv markalarında bizim beklentimiz de şirketin beklentilerine paralel olmasına karşın, pazarın şirket beklentilerden daha az bir oranla, %6 (Yılbaşı tahmini:13%) dolaylarında küçülmesini beklemekteyiz. Buna paralel olarak da Doğuş Otomotiv Pazar payının 20.9% (Skoda Hariç: 18%) seviyesinden 18.4 (Yılbaşı tahmini: 20.2%) seviyesine düşmesini bekliyoruz (Skoda Hariç: 16%). Revizyonumuzun ana sebebi ise Lüks Segment olan ve 2016 yılında şirket Binek Araç satışlarının yaklaşık 12.6%’sını oluşturan Audi’nin pazarın daralmasından daha büyük oranda etkilenişi, Volkswagen grubundaki orta-orta üst ve lüks segmentin de beklentilerimizin hayli üstündeki düşüş göstermesi, alt segmentte rekabetçi fiyatlar konusunda üretici firmalara oranla daha çok zorlanması olarak sıralayabiliriz. 

Yurtiçi daralmayı ikame edebileceği bir yurtdışı pazar kanalının olmayışı ise gelirler üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Temmuz 2017 itibariyle Doğuş Otomotiv markalarının pazar payı 18.5%’tir. (Temmuz 2016: 21.1%)

Doğuş Otomotiv için 2017 yılı satış tahminimiz 11.2 milyar TL olarak sürdürüyoruz. 2017 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki genel olumsuz beklentiye ve Doğuş Otomotiv’in beklentilerine paralel olarak beklediğimiz yaklaşık 925bin (Eski: 875 bin) adetlik otomotiv pazarında, Doğuş Otomotiv’in Ağır Ticari araç dışındaki segment satışlarında Binek Araçlar’da 21%’lik, Hafif Ticari Araçlar’da ise 9%’luk daralma bekliyoruz.

2017 yıl sonu hedef fiyatımızı 8.89 TL olarak sürdürüyoruz. 2Ç17 finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, daralan Türkiye Otomotiv Pazarı’nda orta-üst segmentte konumlanan (ÖTV artışının ve yüksek kur seviyelerinin olumsuz etkisi) Doğuş Otomotiv için önerimizi “TUT” olarak sürdürüyor, cari fiyatına göre 2.5% kayıp potansiyeli öngörüyoruz."

22 Ağustos 2017 - 12:46
15

İş Yatırım, Özak GYO için 3,76 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu.

İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Kapanış (TL) : 2.65 - Hedef Fiyat (TL) : 3.76 - Piyasa Deg.(TL) : 663 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21 OZKGY Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.89 

Özak GYO yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyon TL net kar açıkladı.

Böylece şirketin ilk yarıyılda toplam net karı 41.7milyon TL olarak gerçekleşti. Bu döneme ilişkin herhangi bir piyasa beklentisi olmadığını belirtelim. Yılın ilk çeyreğinde Göktürk arazisinin değerlemesi nedeniyle önemli bir miktar gelir olarak kaydedilmişti Bu çeyrekte kira gelirleri 12,5 milyon TL olarak gerçekleşirken önceki yılın aynı dönemine göre %25 artış var. Diğer yandan konut satışlarından elde edilen gelir bu çeyrekte 2 milyon TL ile sınırlı kalırken şirket geçen yıl 16 milyon TL ve bir önceki dönemde 18 milyon TL satış hasılatı kaydetmişti. Böylece toplam satış gelirleri yıllık %60 geriledi fakat ilk çeyreğin iki katı düzeyinde gerçekleşti.  

OZKGY için %42 getiriye işaret eden hisse başına 3.76 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Mevcut piyasa değerine göre, Özak GYO, takibimizde olan GYO hisselerinin ortalama NAD iskontosu olan %55’ın altında NAD’ine kıyasla %44 iskonto ile işlem görmektedir.  Bu değer şirketin kendi NAD’ine olan tarihsel ortalama iskontosu olan  %48’in hafif altında."

22 Ağustos 2017 - 12:46
25

Oyak Yatırım, Odaş hedef fiyatını 4,90 TL'den 5,80 TL'ye yükseltti.

Oyak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda, Odaş için 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini koruduklarını belirtti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"ODAS: Odaş yılın ikinci çeyreğinde 7.8 milyon TL net kar açıklarken piyasa beklentisi 2 milyon TL zarar seviyesindeydi. Özellikle finansal gelirler şirketin karlılığına olumlu yansıdı. Diğer taraftan FAVÖK ise ikinci çeyrekte 11.3 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 11.7 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Şirket Çan kömür santrali yatırımının inşaat kısmının Ağustos sonunda tamamlanmasını beklerken santralin faaliyete alınması çalışmalarının ise altı ay içerisinde tamamlanmasını bekliyor. Şirket için hedef fiyatımızı %15’lik iskontoyu kaldırmamız neticesinde 4.90TL seviyesinden 5.80 TL seviyesine yükseltirken Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz."

22 Ağustos 2017 - 12:46
35

Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye indirdi.

Oyak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda, Aselsan hedef fiyatını 15,50 TL'den 25,20 TL'ye yükselttiklerini belirtti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"ASELS: Aselsan 2Ç17’te piyasa beklentisi olan 204mn TL net karın oldukça üzerinde 244mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %96 oranında yükselmiştir. Net karın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin en büyük sebepleri iyileşen operasyonel performansı ve bu çeyrekte 78mn TL ertelenmiş vergi geliri elde etmiş olmasıdır. Aselsan’ın satış gelirleri %49 oranında artarak 1,2 milyar TL olurken FAVOK’ü %74 oranında artarak 227mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelmiştir. 1Ç17 itibarıyla toplam sipariş tutarı 6.4 milyar $ ve 1Y17’de alınan yeni sipariş tutarı 780mn $ olmuştur. Şirket 2017 yılında en az %25 oranında satış geliri büyümesi ve %18-19 oranında FAVÖK marjı elde etmeyi planlamaktadır. Hedef fiyatımızı tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar neticesinde 25.2TL’ye yükseltiyoruz.  Yılbaşından bu yana %109 oranında artan ve endeksin %66 üzerinde getiri sağlayan Aselsan için tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak değiştiriyoruz. Bugun Aselsan’ın kuvvetli 2Ç17 sonuçlarına olumlu tepki vermesini bekliyoruz."

22 Ağustos 2017 - 12:46
45