Hateks ve Berkosan sorusu #BİST

BORÇLARINI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

SORU- Hatek’in KAP’a bildirdiği yıl sonu bilançosu hisseye nasıl yansır? Teşekkürler 

Salih 

CEVAP- Hatek, açıklamış olduğu 2017 yıl sonu bilançosunda gelirini artırmasına rağmen dönem sonunda zarar etti. Şirketin zarar etmesinde maliyet ve gider kalemindeki artışın etkisi bulunuyor. Bir önceki yıl ise esas faaliyetlerinden dolayı zarar etmesine rağmen yıl sonunda kâr açıklamıştı. Oluşan kârda yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirin etkili olmuştu. Şirketin geçmiş yıl ticari yapısı incelendiğinde gelirini düzenli artırmasına rağmen esas faaliyetlerinden dolayı kâr etme noktasında zorlandığı gözlenmekte. Bu anlamıyla şirketin her şeyden önce faaliyetlerinden dolayı düzenli kâr artışı gerçekleştirebilmesi şart. Aksi taktirde hissenin bulunduğu taban seviyesinden kurtulabilmesi zor. Şirket, kısa ve uzun dönem borçlarını azalttığını, buna karşılık hammadde ve yardımcı madde alımlarından dolayı ticari borçlarında fazla bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Dövize endeksli borçların ödemesi konusunda ise herhangi bir kur riskine maruz kalmamak için dövizli alacaklarının tahsiliyle birlikte kredi borçlarını azaltmayı hedeflediğini ifade etmekte. Bu anlamıyla şirketin ağırlıklı olarak borçlarını kontrol etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Gelinen aşamada firmanın düzenli ve güçlü bir kârlılığa sahip olamaması hisse üzerinde baskıya neden olurken fiyatın da taban seviyelerde yatay hareket etmesine yol açıyor. Güçlü bir çıkış için istikrarlı şekilde kârın arttığını görebilmeli.

14 Mart 2018 - 09:07
12

ZAYIF KÂR DÜŞÜK FİYATA YOL AÇIYOR

SORU- Berkosan hissesi neden bu kadar düşük? 

Nurhayat Özmen 

CEVAP- Berkosan yıl başından bu yana arada yukarı ataklarda bulunsa da yatay bir kanal içinde hareket ediyor. Bununla birlikte hissenin yukarı yönlü her atağı gelen satışların ardından tekrar geri çekilmesine yol açıyor. Hisse şimdilerde de tekrar yukarı yönü bir atağın başlangıcında olduğu izlenimi veriyor. Ancak13 Mart 2018 günü kapanış fiyatı olan 2,38 TL, Temmuz 2012’de yakalanan 15 TL’nin hayli gerisinde bulunuyor. 2012 yılında test ettiği rakam göz önüne alındığında mevcut fiyat seviyesi yaşanan çıkışa rağmen düşük kalmakta. Hissenin performansının bu denli zayıf kalmasında şirketin kârlılık yapısının yetersiz kalmasının etkisi bulunuyor. Firma son açıkladığı 2017 yıl sonu bilançosunda kârını artırdı. Ancak kârdaki artış ile hissenin mevcut fiyat seviyesi birlikte değerlendirildiğinde yatırımcıların fiyatı ucuz görmediği anlaşılıyor. Halihazırda fiyat kazanç oranın 18,37 seviyesinde bulunması da söz konusu değerlendirmeyi destekler nitelikte. Sektörün ortalama fiyat kazanç oranı ise 15,97 seviyesinde bulunuyor. 

Şirketle ilgili kamuya yapılan en son açıklama ise iştiraki Berkosan Balkans hakkında. Firma, Sırbistan’daki iştirakinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını, makine ve ekipman gereksinimini ise kendisinin karşılayacağını belirtti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni hat siparişinin zaman kaybına yol açacak olması nedeniyle elindeki ekipmanı 36 ay vade ile toplamda 200 bin euroya satacağını duyurdu. Satışın şirket için olumlu olduğu belirtilirken ekipmanın Berkosan tarafından kullanılıp kullanılmadığı hakkında detay bilgi verilmedi. Söz konusu ekipmanın yerine yenisinin konmaması ise ilerleyen süreçte gelirinin düşme ihtimalini yükseltecektir. Bu da firmanın kârlılığın istikrarlı şekilde yükselme ihtimalini zayıflatıyor.

14 Mart 2018 - 09:07
22