***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 14 Haziran 2018, 10:55

 

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında Ertelenen Maddelere İlişkin Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 14.05.2018
Genel Kurul Tarihi 08.06.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No:1 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket'in 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - Şirket'in 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6 - Özel denetçi talebi,
7 - Özel denetçi talebi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TSKB GYO Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 08.06.2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ertelenen maddelere ilişkin gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
-Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
-2017 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
-Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-Genel Kurul Toplantısında 2. gündem maddesi görüşmeleri sırasında elektronik ortamda sunulan önerge ile özel denetçi talep edilmesi gündeme 6. madde olarak eklenerek yapılan oylama sonucunda reddedilmiştir.
-Genel Kurul Toplantısında 3. gündem maddesi görüşmeleri sırasında elektronik ortamda sunulan önerge ile özel denetçi talep edilmesi gündeme 7. madde olarak eklenerek yapılan oylama sonucunda reddedilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 8 Haziran 2018 tarihli Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689138


BIST