***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Anlık Borsa Haberleri - 17 Mayıs 2018, 15:16

 

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2018 - 31.03.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2018 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2018
Açıklamalar

Bera Holding A.Ş. 01.01.2018 - 31.03.2018 Dönemine Ait Gelir Tablosu 2018 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyanname Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan Gelir Tablosu Bera Holding A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup Konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684237


BIST