***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 18:19

 

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul 10.Vergi Mahkemesinin 22.06.2017 gün ve E:2017/296, K:2017/1268 sayılı Kararına ilişkin Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusu TC.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5.Vergi Dava Dairesinin E:2017/5483, K:2018/566 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
Kamuyona duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668340


BIST