***AKMEN* *SEKFK* *GARAN* *FBBNK* *TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 17:31

 

***AKMEN******SEKFK******GARAN******FBBNK******TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, FBBNK, GARAN, SEKFK, TFNVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM00P01 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/03/2018 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA31829 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2018 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN00NI0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/03/2018 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN00NI0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/03/2018 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN00NM2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/03/2018 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN00NM2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/03/2018 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN00NS9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/03/2018 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN00NS9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/03/2018 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK41819 FİNANSMAN BONOSU 13/03/2018 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK61817 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/03/2018 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668308


BIST