ANALİZ-Sektördeki Güncel Gelişmeler/Enerji(İş Bankası)

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 16:34

 

İş Bankası ( https://www.isbank.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Analiz:
"Elektrikte arz güvenliği hedefi çerçevesinde yeterli kurulu gücün
oluşturulmasını ve korunmasını amaçlayan kapasite mekanizmasına
yönelik TEİAŞ?a yapılan başvurular tamamlandı. Ocak 2018 itibarıyla
sisteme yerli kömürle çalışan 13 termik santral, 11 doğalgaz çevrim
santrali ile yerli ve ithal kömürle çalışan 3 termik santral dahil
edildi. Böylece, Türkiye?nin 2017 yılsonu kurulu güç verilerine göre
yerli kömür ve doğalgaz kapasitesinin sırasıyla %47,2?si ve %39,8?i
kapasite mekanizmasına dahil edilmiş oldu.
Haziran 2017?de Akkuyu nükleer santralinin %49 hissesinin
Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satılmasına yönelik anlaşmanın 2017
yılsonuna kadar imzalanacağı açıklanmıştı. Öte yandan, Kolin ve Kalyon
gruplarının Şubat ayı içerisinde projeyi tekrar değerlendirdikten
sonra ortaklıktan ayrıldıkları ve söz konusu hisselerin Elektrik
Üretim AŞ?ye devredileceğine dair haberler gündemde yer aldı. Mart
ayında inşaatına başlanması beklenen ve 20 milyar USD?lik yatırım
gerektiren 4.800 MW?lık kurulu güce sahip olacak santralin 2023
yılında faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 1.000?er MW kurulu güce
sahip iki YEKA ihalesini 2018?in ilk yarısında gerçekleştirmeyi
planlıyor. Yapılan açıklamada, YEKA ihalesi kapsamında yapılacak
rüzgar santrali için denizde kurulu (offshore) olma, güneş santrali
için ise pil-depolama yatırımı yapma yükümlülüğünün getirilebileceği
belirtildi. ETKB, 2020 yılında sona erecek YEKDEM yerine yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üretimini YEKA kapsamında desteklemeyi
sürdürecek.
Elektrik piyasasında serbest tüketici sayısı Aralık ve Ocak
aylarında aylık bazda geriledi. Serbest tüketici sayısı Ocak ayında
%11,3 oranında azalarak 4,18 milyon kişiye düştü. Aralık 2017
itibarıyla serbest tüketici alt limitinin 2.400 kWh?tan 2.000 kWh?a
düşürülmesiyle serbest tüketici sayısında artış bekleniyordu. Serbest
tüketici sayısının düşüş kaydetmesi, piyasada liberalleşme sürecine ve
rekabetçi fiyat oluşumuna ilişkin endişe yaratıyor."

Analizin tamamı için:

https://ekonomi.isbank.com.tr/Userfiles/pdf/sg_201802.pdf


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey