***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 16:30

 

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TOPLANTI TARİH: 13 MART 2018
TOPLANTI NO     :  2018/03-03
KARAR NO          :    02
G Ü N D E M :
 
I ? Kâr Payı Dağıtım Politikasının belirlenmesi hakkında.
 
H A Z I R    B U L U N A N L A R : 
Tevfik Yamantürk (Başkan-Murahhas Üye), Esat Kemal Yeğenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Durmuş Yılmaz (Bağımsız Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Mehmet Şükrü Tekbaş (Bağımsız Üye), Metin Artım (Bağımsız Üye), Olgun Şamlı (Üye),
 K A R A R L A R:
I ? Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği kapsamında, Kâr Payı Dağıtım Politikasının aşağıda belirtilen şekilde benimsenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
 
 
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI
 
                       
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı  Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımı yapar.
 Buna göre  
 
1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr
 
dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr
 
dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
2-Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr  dağıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.                                  
3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.                         
 4-Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.   
5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr  payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir. 
6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr  payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımı yapabilir. 
 7- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.
 
 
                                   
                                                                                                    
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668256


BIST