***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 15:56

 

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 07.03.2018
Genel Kurul Tarihi 05.04.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Cad. No.1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2017 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2017 yılı hesap dönemi karı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11 - 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - 2017 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Deva Genel Kurul İlanı 2018.pdf - İlan Metni
EK: 2 2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacak Genel Kurul Toplantısına ilişkin "Bilgilendirme Dokümanı" ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668228


BIST