***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 15:27

 

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul'da adaylığı kesinleşen Yönetim Kurulu Adaylarnın öz geçmişleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.03.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Merkez ve Şubeler" başlıklı 5'inci ve "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması" başlıklı 10'uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ilişkili taraf işlemler raporu hakkında bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlen
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 çağrımetni.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2017 Yılı OGK Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 tarihinde Cuma Günü saat:14:00'de "Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Çağrı metni ekte yer almaktadır,
02.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Çağrı ilanına ek olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir.
Daha önce yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanına ek olarak adaylığı kesinleşen Yönetim Kurulunu Adaylarının özgeçmişleri ekte verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668220


BIST