***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 14:40

 

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 13.03.2018
Genel Kurul Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe KÜTAHYA MERKEZ
Adres Eskişehir Yolu 8. Km Merkez / KÜTAHYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2017 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
7 - Kayıtlı sermaye tavanı için yeni süre belirlenmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6'ıncı maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanması,
8 - 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar bağlanması,
11 - 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2018 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 yılı Olağan genel kurul kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Kpor- Kayıtlı Süre Uzatımı GerekçesizTadil Metni- 02012018.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668208


BIST