***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 14:11

 

***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 12. Maddesinin 1.  Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklamadır.
 
OLMUKSAN  INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 32.602.500 TL olan  çıkarılmış sermayesinin 163.012.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı  içerisinde, 49.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %151,83  oranında artırılarak 82.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun  onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2018/8 sayılı SPK  Bülteninde duyurulmuştu.
08.03.2018 tarihinde OLMIP payları  ile ilgili olarak, şirketin ana ortağı olan I.P.Container Holdings (Spain)  S.L. rüçhan haklarının tümünü kullanarak bedelli arttrım sürecine  katılmıştır.
Bu işlemle  birlikte I.P. Container Holdings Spain (S.L.)'nin Olmuksan International  Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 08.03.2018  tarihi itibariyle % 96,09 olmuştur.
İşlemin  detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem Tarihi
    T-1 Gününde Şirket Sermayesinde Sahip Olunan  Paylar Nominal Tutar (TL)
      T Gününde Şirket Sermayesinde Sahip Olunan Paylar
Nominal Tutar (TL)
    T-1 Gününde Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi  İçindeki Payı (%)
    T Gününde Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi  İçindeki Payı (%)
    T-1 Günündeki Şirket Sermayesi (TL)
    T Günündeki Şirket Sermayesi (TL)

    08.03.2018
    30.235.014,03
    76.140.485,11
    91,11%
    96,09%
    33.186.306,40
    79.241.058,20


       
I.P. Container Holdings (Spain), S.L.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668200


BIST