***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

Anlık Borsa Haberleri - 13 Mart 2018, 14:10

 

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -48.682 202.942 -833.763 777.491 30.097.988 30.097.988
Transferler
0 0 0 38.856 738.635 -777.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.397 0 0 0 1.284.301 1.285.698 1.285.698
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -47.285 0 241.798 -95.128 1.284.301 31.383.686 31.383.686
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -47.285 0 241.798 -95.128 1.284.301 31.383.686 31.383.686
Transferler
0 0 0 56.849 1.227.452 -1.284.301 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.695 0 0 0 -371.398 -369.703 -369.703
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -45.590 0 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 31.013.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.000.976 1.194.694
Dönem Karı (Zararı)
-371.398 1.284.301
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-371.398 1.284.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
598.191 882.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 596.323 425.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-166.242 91.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -166.242 91.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 24.510 364.992
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 143.600 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.233.714 -1.037.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -13.116.590 -10.299.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -13.116.590 -10.299.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-11 1.729.172 -1.826.920
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.729.172 -1.826.920
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 235.210 -92.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -670.528 11.298.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -670.528 11.298.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -252.804 60.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-11 -158.174 -177.968
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -158.174 -177.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.006.921 1.128.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 5.945 66.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.841 -856.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -64.841 -856.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.065.817 337.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -12.065.817 337.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.592.667 22.254.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.526.850 22.592.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.526.850 22.592.667
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
46.690.817 33.574.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 46.690.817 33.574.227
Diğer Alacaklar
7.921.943 9.989.146
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.921.943 9.989.146
Stoklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 85.029 324.664
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
85.029 324.664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 31.483 37.428
Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
65.256.122 66.518.132
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.256.122 66.518.132
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
731.657 393.626
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 731.657 393.626
Maddi Duran Varlıklar
14 791.110 1.356.154
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 640.710 967.978
Mobilya ve Demirbaşlar
14 114.231 150.642
Özel Maliyetler
14 36.169 237.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 296.709 406.747
Diğer Haklar
15 296.709 406.747
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.425 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.425 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 19.675 63.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.003.287 2.380.063
TOPLAM VARLIKLAR
67.259.409 68.898.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.035.795 36.706.323
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 36.035.795 36.706.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 36.035.795 36.706.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 44.883 297.687
Diğer Borçlar
6-11 37.376 195.550
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 37.376 195.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.780 187.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 41.780 187.669
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
ARA TOPLAM
36.159.834 37.387.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.159.834 37.387.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
31.304 53.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 31.304 53.352
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 54.288 73.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.592 127.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.245.426 37.514.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.013.983 31.383.686
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.590 -47.285
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -45.590 -47.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 298.647 241.798
Yasal Yedekler
22 298.647 241.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 1.132.324 -95.128
Net Dönem Karı veya Zararı
-371.398 1.284.301
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.013.983 31.383.686
TOPLAM KAYNAKLAR
67.259.409 68.898.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 11.326.364 26.189.102
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.326.364 26.189.102
BRÜT KAR (ZARAR)
11.326.364 26.189.102
Genel Yönetim Giderleri
24 -10.849.016 -17.893.363
Pazarlama Giderleri
24 -3.810.403 -12.359.879
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 511.153 526.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -70.905 -25.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.892.807 -3.563.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 277.212 340.235
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.615.595 -3.222.843
Finansman Gelirleri
28 25.862.990 28.399.270
Finansman Giderleri
2 -23.594.707 -23.279.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-347.312 1.897.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.086 -613.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -248.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -24.086 -364.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-371.398 1.284.301
DÖNEM KARI (ZARARI)
-371.398 1.284.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-371.398 1.284.301
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.695 1.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 2.119 1.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-424 -349
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -424 -349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.695 1.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-369.703 1.285.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-369.703 1.285.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668197


BIST