Resmi Gazete'de Bugün-14 Eylül

Anlık Borsa Haberleri - 14 Eylül 2017, 06:29

 

YÖNETMELİKLER
? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
? Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve
İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
? Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
? T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına
İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15)?nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/24)
?? Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/09/2017 Tarihli ve
2017/ÖİB-K-202, 203 ve 204 Sayılı Kararları
?? Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/09/2017 Tarihli ve 2017/73,
2017/74, 2017/75, 2017/76, 2017/78, 2017/79, 2017/80, 2017/81,
2017/82, 2017/83, 2017/84 ve 2017/85 Sayılı Kararları

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey